English

1. We only accept payments in advance, made via listed services. After an order is confirmed, the buyer is provided with all payment details needed.
2. Full price of the order, including all items prices and shipping costs, has to be paid before the order is shipped.
3. Please note that there could be customs duties and taxes on items imported to countries outside the EU. Any additional charges must be borne by the buyer. Additionally, please note that when ordering from us, you are considered the importer of goods and must comply with all laws and regulations of the country in which you are receiving them. We would like our international customers to be aware that cross-border deliveries are subject to opening and inspection by customs authorities, for which we can take no responsibility.

Shipping

1. Orders are shipped within the time period specified in the product description. As the items are all hand made by the two of us, and they may require several hours of work to complete, it may take up to fourteen days after the payment is processed to ship them. If you need to get your item sooner, please let us know when placing your order.
2. All items are packed safely, tracked on their way and insured for their whole price. If any problems occur with the delivery, please let us know as soon as possible.
3. The shipping costs depend on weight and size of the order and the place it is shipped to. We always try to select the most cost-effective mailing. The packages are always insured for loss and damage. May the goods be delivered damaged; the buyer should reject the package directly at delivery (if the damage is obvious) or as soon as possible (when finding out later) and ask the shipping company for compensation. The shipping costs are specified for each item of our catalog.

Refunds and Exchanges

1. The buyer may cancel the order without giving reasons within a period of two weeks after delivery of the goods in text form (by letter or e-mail) or by returning the goods to our address. This applies to cases when there are no reasons for warranty set up (the buyer does not like the delivery, but the item or items are as specified in the order and are in mint condition). This may not apply to custom orders.
2. Goods may be sent back to us at our expense. The buyer pays the postage, which will then be included in the amount of money returned to him. The buyer needs to enclose a copy of the original bill and provide us with information needed to refund the purchase price. The refund is made within 14 days after the item is sent back by the customer.
3. If the buyer returns the delivery from reasons on his side (not damaged or deviating from order), he has to ensure that the goods are shipped back unused and come in mint condition, otherwise we may decrease the sum of money returned to him.
4. In case of any defects of the delivered goods, we are entitled to repair the defect or to replace the item with an impeccable one. The buyer is allowed to cancel the contract if we fail to repair the item or if we can't deliver equivalent replacement. The buyer is obliged to allow us to verify the defect of the item. If the buyer refuses us to inspect the item, we are exempted from the warranty.
5. The limitation period for warranty claims of buyers of consumer products is 2 years.

Additional policies and FAQs

1. All our deliveries are based on these terms and conditions. By submitting the order the buyer accepts these terms and conditions as a whole.
2. The rights and duties of our company are governed by the general and specific laws of the Czech Republic and the European Union.
3. Information, such as illustrations, descriptions, dimensions, which are contained in our catalog, is subject to change unless it is expressly designated as binding. Slight deviations from such descriptions shall be approved and shall not affect the contract, unless they are unacceptable for the buyer. Please note that our products are hand-made and can therefore differ in details from the items depicted in the catalog. Slight color variations that may also occur are mostly due to the color settings of your monitor.

Privacy Policy

1. The personal data provided to us and order and account information are only used to process your order. They include name, full post address, company registration number (where applicable) and VAT registration number (for companies only), eventually PayPal account (in case of refunds).
2. Any disclosure to unauthorized third parties is excluded.The personal information of the buyer will only be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not kept longer than necessary.
3. The customer data is processed in compliance with the relevant provisions of the respective laws of the Czech Republic and European Union. We are registered by the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz) under registration number 00045745.
4. By submitting the order the buyer gives consent with this privacy policy. He may at any time withdraw this consent and ask us in written form (letter or e-mail) to discard his personal data.

Business information

1. The seller is registered in the Czech Trade Register under business identification number 86736728.

Česky

Obecně

1. Všechny transakce podléhají těmto obchodním podmínkám. Potvrzením
objednávky kupující akceptuje tyto podmínky jako celek.
2. Práva a povinnosti kupujícího a prodejce se řídí zákony České republiky a
Evropské unie.

Smlouva

1. Specifikace zboží jako jsou ilustrace, popisy, rozměry, které jsou obsaženy v našem katalogu, se mohou mírně změnit a na hotovém výrobku odlišovat, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Berte prosím na vědomí, že naše výrobky jsou ručně vyráběné, a proto se mohou lišit v detailech od položek vyobrazených v katalogu. Malé barevné odchylky mohou být důsledkem odlišného nastavení barev monitoru.
2. Objednávka zaslaná kupujícím je závazná. Odeslání položky je závazné pro prodávajícího v případě, že položka byla zaplacena.
3. V případě, že zboží není k dispozici (i některé z položek), může kupující odstoupit od objednávky.

Ceny a platba

1. Cena uvedená u položky je závazná a konečná a zahrnuje všechny daně platné v EU.
2. Přijímáme pouze platby předem převodem na účet. Po potvrzení objednávky dostane kupující všechny potřebné informace k platbě a je následně informován o přijetí platby.
3. Plná cena objednávky, včetně všech položek cen a náklady na dopravu, musí být uhrazena před vyřízením objednávky. Pokud není cena zaplacena v přiměřené lhůtě po potvrzení objednávky (obvykle dva týdny), je objednávka zrušena prodávajícím.

Poštovné a dodání

1. Zboží odesíláme po obdržení platby v určené lhůtě, která je specifikovaná u každé položky. Kupující je informován o odeslání zboží.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že předání objednávky k přepravě je opožděno. Kupující nemůže v takovém případě požadovat jakékoliv další náhrady.
3. Náklady na dopravu závisí na hmotnosti a rozměru zboží. Balíčky jsou vždy pojištěny na škodu nebo ztrátu. Pokud je zboží poškozeno, kupující by měl odmítnout balíček přímo při převzetí (v případě, že škoda je zřejmá), nebo co možná nejdříve (při pozdějším zjištění), reklamovat služby dopravce. Náklady na dopravu jsou určeny pro každou položku našeho katalogu.
4. Prodejce nenese odpovědnost za ztracené nebo poničené zboží, předané k přepravě. Výše náhrady je v takovém případě specifikována dopravní společnosti, ale vždy zahrnuje cenu za zboží zaplacenou, včetně nákladů na přepravu.
5. Všechny položky jsou baleny bezpečně v krabici, sledovatelné na své cestě k zákazníkovi (včetně potvrzení přijetí) a pojištěny na plnou cenu. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s dodávkou, dejte nám prosím vědět co nejdříve, abychom mohli sledovat ji a řešit případné potíže.

Záruka

1. V případě jakýchkoli vad dodaného zboží jsme oprávněni k opravě závady nebo nahrazení zboží bezvadným kusem. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže ani oprava nebo náhradní kus neodpovídají původní specifikaci zboží.
2. Kupující je povinen umožnit ověření vady položky.
3. Záruka trvá 2 roky.
4. Nároky na náhradu jiné škody na straně kupujícího jsou vyloučeny.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě dvou týdnů od dodání zboží v písemné podobě (dopisem nebo e-mailem) nebo vrácením zboží na naši adresu. Toto období začíná s dodáním zboží kupujícímu, který je povinen zboží převzít.
2. Při vrácení zboží musí kupující přiložit kopii faktury a poskytnout nám informace potřebné k vrácení kupní ceny. Peníze jsou vráceny ve lhůtě 14 dnů. Vracená suma může být snížena, jestliže prodejce obdrží zboží zjevně použité nebo poškozené.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Osobní údaje a informace o účtu kupujícího jsou použity pouze ke zpracování objednávky. Patří j nim jméno, poštovní adresa, registrační číslo společnosti (v případě potřeby) a registrační číslo DPH (pouze pro firmy), platební účet (v případě náhrad).
2. Zpřístupnění údajů třetím osobám je vyloučeno.
3. Data jsou zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky a Evropské unie. Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045745.
4. Osobní údaje o kupujícím jsou shromažďovány pouze pro stanovené účely a nesmějí být uchovávány déle, než je nutné.
5. Potvrzením objednávky kupující dává souhlas s těmito zásadami ochrany soukromí. Tento souhlas lze písemně (dopisem nebo e-mailem) odvolat.